Search for:
Braking News
Recent Post

รวม 100 แคปชัน "วันครู2567" เป็น ครู-นักเรียนสายไหน- โพสต์บอกโลกออนไลน์!

อีเวนท์ต้องเก็บภาพยังไม่หมดจากสายออนไลน์ไปง่ายๆ อีกหนึ่งงานที่สายโซเชียลต้องโล้ดแล่นคือวันครูแม้จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความเคารพรักของลูกศิษย์ที่มีต่อครูอาจารย์และชวนให้สำนึกบุญคุณของแม่พิมพ์แห่งชาติ แต่สายโซเชียลก็ต้องมีพื้นที่ด้วยเหมือนกัน พีพีทีวี นิวมีเดีย

Read More