Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • ประวัติ "ทรงศักดิ์ ทองศรี" นั่งเก้าอี้ รมช.มหาดไทย คำรบ 2

ประวัติ "ทรงศักดิ์ ทองศรี" นั่งเก้าอี้ รมช.มหาดไทย คำรบ 2

ภายหลังการประกาศพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี นำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย มีหนึ่งตำแหน่งที่ได้ “คนใหม่หน้าเดิม” เข้ามานั่งเก้าอี้ ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นั่นคือ “นายทรงศักดิ์ ทองศรี” ที่เคยรับหน้าที่นี้มาแล้วในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนจะกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นครั้งที่2

โดยนายทรงศักดิ์ ทองศรี เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2501 ปัจจุบันอายุ 65 ปี มีภรรยาชื่อ นางแว่นฟ้า ทองศรี

ป.ป.ช.ชี้มูล 15 ผู้ถูกกล่าวหา ปมกลับคำสั่งไม่ฟ้องคดี "บอส วรยุทธ"

“เศรษฐา” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯ บอก “สบายใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครอง-ปกป้องบ้านเมือง”

ออกหมายจับ "อิทธิพล คุณปลื้ม" คดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมิชอบ

ประวัติการศึกษา

นายทรงศักดิ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เส้นทางการเมือง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นที่รู้จักจากการเข้าสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดพรรคพลังประชาชน และดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในวงการการเมืองมากมาย เช่น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในสมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ในปี 2551 นายทรงศักดิ์ ถูกศาลสั่งตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นหนึ่งใน 36 กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน สืบเนื่องจากกรณีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย ปี 2550 ที่พรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย พรรคพลังประชาชน ถูกฟ้องเป็นจำเลย

ต่อมาในปี 2557 นายทรงศักดิ์ ได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 3 และในปี 2562 ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 6 พร้อมได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาและในปี 2566 นายทรงศักดิ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิม ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสิน

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC 2023 ไทย พบ จีน รอบชิงชนะเลิศ

ประกาศฉบับที่ 21 เตือน! 34 จังหวัด “ฝนตกหนักถึงหนักมาก” คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ออกหมายจับ "อิทธิพล คุณปลื้ม" คดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารมิชอบ

นอกจากนี้ นายทรงศักดิ์ เป็นหนึ่งในสมาชิก "กลุ่มเพื่อนเนวิน" ซึ่งเป็นกลุ่มแยกการเมืองที่ก่อตั้งโดย นายเนวิน ชิดชอบ เป็นกลุ่มที่มีพลังต่อรองทางการเมืองสูงมาก โดยสมาชิกกลุ่มนี้อยู่ในสังกัดพรรคภูมิใจไทย ร่วมกับสมาชิกพรรคมัชฌิมาธิปไตยเดิมของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ประวัติ "ทรงศักดิ์ ทองศรี" นั่งเก้าอี้ รมช.มหาดไทย คำรบ 2

พ.ศ. 2547 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2544 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ภาพจากทรงศักดิ์ ทองศรี fanpage